с. Дерезувате. КЗО Дерезуватський НВК

   

Наша школа

 

 

    Наша школа – це відкрита система для інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду, де використовують такі педагогічні технології, як: особистісно- зорієнтоване навчання, кооперативне навчання, навчання як дослідження, проектні технології, технологію колективного творчого виховання, нові інформаційні технології навчання тощо. Педагоги школи залучені до інтенсивної багатофункціональної науково - методичної діяльності, яка нерозривно пов'язана з процесом формування творчої особистості педагога, розвитком його професійної компетентності, а також ефективності навчально – виховного процесу.