с. Дерезувате. КЗО Дерезуватський НВК

   

4.3 .Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

 

Україна

 Комунальний заклад освіти  «Дерезуватський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній  навчальний заклад  І-ІІІ рівнів – дошкільний  навчальний заклад» Синельниківської районної ради» _________________________________________________________________________________________________________________

             52510, Дніпропетровська область Синельниківський район с.Дерезувате вул. Ходарева,1 e-mail: [email protected]

 

 

 

 

4.3 .Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Відсоток потреби

 

Кабінет початкова школа

№ 1,2,3,4.

 

Дошка 

4

4

0

WiFi маршрутизатор

       1   

      1

0

Інтерактивна дошка

4

1

75

Парти              

45

45

0

Стіл учительський

4

4

0

Стілець  учительський                

4

4

0

Телевізор (СМАРТ )

4

4

0

Комп’ютер

2

2

0

Ноутбук

2

2

0

Принтер МФУ

1

2

0

Ламінатор

1

1

0

Книжові шафи

12

12

0

МОВА ТА ЧИТАННЯ

 

 

 

Український алфавіт (друковані літери великі і малі)

по 1 шт.

4

0

Український алфавіт (рукописні літери великі і малі)

по 1 шт.

4

0

Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з'єднань (1-4 класи)

по 1 шт.

4

0

Тлумачний ілюстрований словник української мови (1-4 класи)

по 1 компл.

1

75

Сиди правильно при письмі

по 1 шт.

4

0

Правильно тримай ручку при письмі

по 1 шт.

4

0

Сиди правильно при письмі (для лівші і правші)

по 1 шт.

3

25

Правильно тримай ручку при письмі (для лівші і правші)

по 1 шт.

4

0

Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи)

4 компл.

4

0

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1-4 класи)

4 компл,

4

0

Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи)

4 компл.

3

25

Серія малюнків для побудови зв'язного мовлення (1-4 класи)

3 компл.

3

0

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (1-4 класи)

4 компл.

4

0

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1- 2 класи)

2 компл.

2

0

Формування навички читання українською мовою цілими словами (1- 2 класи)

2 компл.

2

0

Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1-4 класи)

3 компл.

2

33

Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (1-4 класи)

3 компл.

2

33

Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення (3-4 класи)

по 1 компл.

2

0

Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)

1 компл.

1

0

Таблиці та опорні схеми з української мови: Речення:  Види простих речень за метою висловлювання. Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Уявлення про складне речення (найпростіші види) (1-4 класи)

4 компл

3

25

Таблиці та опорні схеми з української мови: Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова.  Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми. Фразеологізми. (1-4 класи).

4 компл.

2

50

Таблиці та опорні схеми з країнської мови:Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префіс, суфікс. Спільнокореневі слова. Словотвір (2-4 класи)

3 компл.

2

33

Таблці та опорні схеми з української мови (3, 4 класи):  Частини мови: іменик;  прикметник; числівник; займенник; дієслово; прислівник; прйменник, сполучник; загальні відомості

2 компл.

2

0

Тблиці та опорні схеми з української мови (1 - 4 класи):  Звуки і букви. олосні і приголосні звуки. Український алфавіт. Склад. Наголос, наголошеніі ненаголошені голосні. Приголосні, тверді і м'які, дзвінкі і глухі. Правилавимови голосних і приголосних звуків. Вимова і правопис дієслівних форм на -ться, -шся.

4 компл.

3

33

Таблиці та опорні схеми з української мови (1-4 класи):  Правопис. Найуживаніші орфографічні правила про вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки). Перенос частин слів з рядка в рядок. Правописні явища у коренях і префіксах і суфіксах. Написання прийменників з іменниками; Вживання апострофа; Написання не з дієсловами; Вживання розділових знаків у кінці речення. Використання коми при однорідних членах без сполучників та зі сполучниками і, а, але; у складному реченні

4 компл.

2

50

Перенос частин слів з рядка в рядок.  Написання прийменників з іменниками. Вживання розділових знаків у кінці речення.

2 шт.

2

0

Портрети українських письменників та поетів

1 компл.

1

0

Таблиці та опорні схеми з української мови: Речення:  Види простих речень за метою висловлювання. Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Уявлення про складне речення (найпростіші види) (1-4 класи)

4 компл

3

25

Таблиці та опорні схеми з української мови: Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова.  Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми. Фразеологізми. (1-4 класи).

3 компл.

1

66

Таблиці та опорні схеми з української мови:Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, суфікс. Спільнокореневі слова. Словотвір (2-4 класи)

3 компл.

2

33

Таблиці та опорні схеми з української мови (3, 4 класи):  Частини мови: іменник;  прикметник; числівник; займенник; дієслово; прислівник; прийменник, сполучник; загальні відомості

2 компл.

2

0

Таблиці та опорні схеми з української мови (1 - 4 класи):  Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки. Український алфавіт. Склад. Наголос, наголошені і ненаголошені голосні. Приголосні, тверді і м'які, дзвінкі і глухі. Правила вимови голосних і приголосних звуків. Вимова і правопис дієслівних форм на -ться, -шся.

4 компл.

4

0

МОДЕЛІ

 

 

 

Площинні

 

 

 

Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)

4 компл.

3

25

Магнітний набір моделей графічних позначень звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень з української мови та мов національних меншин (1-4 класи)

по 1 компл.

1

75

ЕКРАННО-ЗВУКОВІ

 

 

 

Відеофільми

 

 

0

Пори року

4 шт.

4

0

Як хліб до нас прийшов

4 шт.

4

0

Як книга до нас прийшла

4 шт.

4

0

Українські народні казки

4 шт.

4

0

Казки народів світу

4 шт.

4

0

Традиції та звичаї українського народу

4 шт.

4

0

Етичні норми спілкування (культура спілкування з однокласниками, друзями та з дорослими людьми) (1-4 класи)

4 шт.

8

0

Фонохрестоматія для 1-4 класів (казки, вірші, оповідання, народні дитячі ігри в музичному супроводі)

4 шт.

24

0

МАТЕМАТИКА

 

 

 

ДРУКОВАНІ

 

 

 

Таблиці

 

 

 

Зразки каліграфічного письма цифр та знаків (1-4 класи)

по 1 компл.

4

0

Демонстраційна магнітна каса друкованих цифр та знаків (1-4 класи)

по 1 компл.

4

0

Лічильний матеріал  демонстраційний

по 1 компл.

4

0

Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення) (1 клас)

1 компл.

1

0

Розміщення предметів у просторі і на площині (1-4 класи)

1 компл.

1

0

Порівняння кількості предметів (1-2 класи)

2 компл.

2

0

Лічба предметів. Правила лічби залежно від місця знаходження предметів(використання кількісних і порядкових числівників) 1-4 класи)

4 компл.

2

50

Натуральні числа.

4 компл.

4

0

Арифметичні дії з натуральними числами та нулем. Закони і властивості арифметичних дій (1-4 класи)

1 компл.

2

50

Таблиця додавання одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання (1-2 класи)

1 шт.

2

0

Таблиця множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки ділення (2-4 класи)

2 шт.

6

0

Арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення) та залежності між ними. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання, множення і ділення (1-4 класи)

1 компл.

3

25

Числовий вираз і його значення. Буквений вираз і його числове значення

1 компл.

0

100

Порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі, з дужками (1-4 класи)

1 компл.

4

0

Ділення з остачею (3-4 класи)

1 компл.

2

0

Частини. Дроби (динамічна наочність) (4 клас)

1 компл.

0

100

Відношення "більше на", "менше на", "більше в", "менше в"

1 компл.

4

0

Рівність, нерівність. Рівняння. Рівняння з однією змінною. Нерівність з однією змінною (3-4 класи)

2 компл.

2

0

Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла (1 - 4 класи):

4 компл.

2

50

Величини та одиниці вимірювання величин (1-4 класи);

4 компл.

3

25

Площа (3-4 класи):

2 компл.

2

0

Час (3-4 класи): Одиниці часу (година, хвилина, секунда; доба, тиждень, місяць, рік, століття) і співвідношення між ними. Вимірювання часових проміжків за допомогою годинника. Виконання арифметичних дій з одиницями часу

1 компл.

1

0

Швидкість (4 клас):

1 компл.

0

100

Маса тіла (2-4 класи):

1 компл.

0

100

Ціна, вартість предмета. Грошові одиниці (1 -4 класи):

1 компл.

1

0

Місткість. Одиниця місткості (літр). Використання різних мірок для порівняння місткості рідини

1 компл.

0

100

Ілюстрації до типових задач (1-2 класи)

2 компл.

2

0

Опорні схеми коротких записів різних видів задач (1-4 класи)

4 компл.

4

0

Картки для індивідуальної роботи

 

0

0

Палетки

14 компл.

48

0

Каса цифр та лічильного матеріалу

14 шт.

80

0

МОДЕЛІ Об'ємні

 

 

 

Циферблат годинниковий

1 шт.

4

0

Геометричні тіла:

 

   

МОДЕЛІ Площинні

1 компл.

1

0

Геометричні фігури: ромб, його види;

1 компл.

1

0

Цифри та лічильний матеріал на магнітах

4 компл.

4

0

ІНСТРУМЕНТИ

 

 

 

Метр дерев'яний демонстраційний з сантиметровим і дециметровим діленням

4 шт.

4

0

Палетка демонстраційна

4 шт.

3

25

Косинець класний (30 град.C - 60 град.C)

4 шт.

4

0

Циркуль класний

4 шт.

4

0

Лінійка класна з ручкою

4 шт.

4

0

Рулетка, 1,5 м

1 шт.

1

0

ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ

 

 

 

Ваги демонстраційні

1 шт.

1

0

Термометр демонстраційний

4 шт.

4

0

Швидкість, час, відстань

1 шт.

1

0

Я І УКРАЇНА

 

 

 

ДРУКОВАНІ

 

 

 

Карти стінні  Західна півкуля. Східна півкуля. Фізична карта світу. Фізична карта України. Адміністративна карта України. Україна. Природні зони. План місцевості. Заповідники України. Історико-етнографічна карта.

по 1 шт.

4

0

Карти атласів:  Атлас зоряного неба Наша Батьківщина (3-4 класи) Контурні карти (3-4 класи)

по 15 шт

30

0

Таблиці

 

 

 

Планети і тіла Сонячної системи

1 компл.

1

 0

Річний рух Землі навколо Сонця

1 компл.

0

100

Обертання Землі навколо осі

1 компл.

0

100

Кругообіг води в природі

1 компл.

1

0

Рух сонця по небосхилу та утворення тіні

1 компл.

0

100

Тварини - мешканці ґрунту

1 компл.

1

0

Осілі птахи. Перелітні птахи

1 компл.

1

0

Птахи, які прилітають до нас на зиму

1 шт.

1

0

Різноманітний світ комах у природі

1 компл.

1

0

Гриби: їстівні та отруйні

1 компл.

1

0

Теплові пояси Землі

1 компл.

1

0

Гірські породи та мінерали

1 компл.

1

0

Органи квіткових рослин, папоротей, хвощів, мохів, водоростей

1 компл.

1

0

Типи суцвіть

1 компл.

1

0

Ранньоквітучі рослини

1 комгіл.

1

0

Органи тіла людини

1 компл.

1

0

Червона книга. Тварини

1 компл.

1

0

Червона книга. Рослини

1 компл.

1

0

Умовні знаки плану місцевості

1 компл.

0

100

Природа в різні пори року: весна, літо, осінь, зима

1 компл.

1

0

Рослини і тварини природних зон України:

1 компл.

1

0

Охорона ґрунту  Охорона водойм Охорона лісів Охорона повітря

1 компл.

1

0

Гора. Горб

1 шт.

1

0

Розвиток яру (4 стадії)

1 компл.

1

0

Свійські тварини та їхні дикі предки

1 компл.

1

0

Пам'ятки неживої природи

1 компл.

0

100

Ланцюги живлення в природі

1 компл.

1

0

Кругообіг речовин у природі

1 компл.

1

0

Дерево роду (схема поколінь)

1 шт.

1

 0

Український народознавчий матеріал (1-4 класи)

4 компл.

4

0

Органи чуття

1 шт.

1

0

Як хліб на стіл прийшов. Бережіть хліб

1 компл.

0

100

Порівняльна довжина річок України (схеми, місце знаходження)

1 шт.

0

100

Порівняльні розміри найбільших озер України (контури, місце знаходження)

1 шт.

0

100

Галузі господарства. Сільське господарство: рослинництво і тваринництво.  Транспорт. Промисловість

1 компл.

0

100

ОБ'ЄКТИ НАТУРАЛЬНІ

 

 

 

Гербарії

 

 

 

Основні групи рослин (зразки: дерева, кущі, трави; дикорослі, культурні рослини)

1 компл.

1

0

Нижчі рослини: водорості, лишайники, мохи, папороті

1 компл.

1

0

Вищі рослини: голонасінні, покритонасінні

1 компл.

1

0

Листяні дерева та кущі

1 компл.

0

100

Хвойні дерева, кущі

1 компл.

0

100

Рослини природних зон

1 компл.

1

0

Дикорослі рослини

1 компл.

1

0

Бур'яни

1 компл.

1

0

Культурні рослини

1 компл.

1

0

Лікарські рослини

1 компл.

1

0

Отруйні рослини

1 компл.

1

0

Будова квіткових рослин: корінь, стебло, листок та їх видозміни

1 компл.

1

0

Колекції

 

0

0

Корисні копалини України

1 компл.

1

0

Торф та продукти його переробки

1 компл.

1

0

Кам'яне вугілля та продукти його переробки

1 компл.

1

0

Граніт та його складові частини: польовий шпат, слюда і кварц

1 компл.

1

0

Нафта та продукти її переробки

1 компл.

1

0

Гірські породи та мінерали

1 компл.

1

0

грунти

1 компл.

1

0

Залізна руда та продукти її переробки

1 компл.

0

100

Пісок, глина та продукти їх переробки

1 компл.

0

100

Насіння овочевих, зернових, прядивних, квітково-декоративних культур

1 компл.

1

0

Розвиток комах з повним і неповним перетворенням (колорадський жук, яблунева плодожерка)

1 компл.

1

0

Плодово-ягідні культури

1 компл.

0

100

Насіння та плоди

1 компл.

1

0

ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ

 

 

 

Опадомір

1 шт.

0

100

Термометр зовнішній

4 шт.

4

0

Термометр кімнатний

4 шт.

4

0

Флюгер

1 шт.

0

100

Гномон

1 шт.

0

100

Компас шкільний

4 шт.

2

50

Телескоп шкільний

1 шт.

1

0

Метроном

1 шт.

1

0

Камертон

1 шт.

0

100

Телурій

1 шт.

0

100

Лупа ручна

4 шт.

4

0

Мікроскоп шкільний

4 шт.

4

0

Бінокль

1 шт.

1

0

Силомір

1 шт.

0

100

Терези з важками

15 шт.

0

100

Секундомір

4 шт.

4

0

МУЛЯЖІ

 

 

 

Фрукти  Овочі Гриби Коренеплоди

по 1 компл.

2

50

ІНСТРУМЕНТИ

 

 

 

Шнур мірний 25м

4 шт.

4

0

Рулетка

4 шт.

4

0

ПРИЛАДДЯ

 

 

 

Ножиці з тупими кінцями

4 шт.

4

0

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я

 

 

 

ДРУКОВАНІ

 

 

 

Таблиці

 

 

 

Раціон харчування

1 компл.

1

0

Здоровий спосіб життя

1 компл.

0

100

Особиста гігієна молодшого школяра

1 компл.

1

0

Безпека на дорозі

4 компл.

4

0

Безпека в побуті

4 компл.

4

0

Основні небезпеки навколишнього середовища

4 компл.

1

75

Служби захисту населення

1 компл.

4

0

Права дитини

1 компл.

4

0

Прилади та пристосування

 

 

 

Аптечка першої допомоги

4 шт.

4

0

Ваги

1 шт.

1

0

Ростомір

1 шт.

1

0

Силомір

1 шт.

0

100

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ, ТЕХНІЧНА І ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ

 

 

 

ОБ'ЄКТИ НАТУРАЛЬНІ

 

 

 

Колекції

 

 

 

Види паперу

4 компл.

4

0

Породи деревини

1 компл.

1

0

Волокна природного походження:

1 компл.

1

0

Види синтетичних матеріалів (пластмаси, поролон тощо)

1 компл.

0

100

Промислові зразки тканин та ниток

1 компл.

0

100

ПРИЛАДДЯ

 

 

 

Папка-конструктор для роботи з папером і картоном (для індивідуальної роботи або роботи в парах)

4 компл.

1

75

Скріпки

4 пач.

4

0

Папір кольоровий

25 наб.

25

0

Картон кольоровий

25 наб.

25

0

Дерматин

1 наб.

0

100

Гумка

25 шт.

25

0

Клей ПВА

25шт.

25

0

Шило

4 шт.

4

0

Ножиці

25 шт.

25

0

Калька, копіювальний папір

1 наб.

0

100

Олівці прості

25 наб.

25

0

Кнопки

4 пач.

4

0

ДРУКОВАНІ

 

 

 

Таблиці

 

 

 

Трудове навчання (1-4 класи)

4 компл.

4

0

Правила безпеки праці (1-4 класи).

4 компл.

4

0

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

 

 

 

МОДЕЛІ, МУЛЯЖІ

 

 

 

Гіпсові фігури геометричний тіл (куб, циліндр, конус, ромб)

1 компл.

0

100

Іграшки (м'які, пластмасові, металеві)

1 компл.

4

0

Фрукти

1 компл.

0

100

Овочі

1 компл.

0

100

Фігури людини і тварин з рухомими частинами (картонні)

1 компл.

0

100

Предмети побуту

1 компл.

4

0

ПРИЛАДДЯ ТА МАТЕРІАЛИ

 

 

 

Пензлі акварельні

15 наб.

48

0

Фарби:

 

 

 

гуаш плакатна

15 наб.

48

0

акварель

15 наб.

15

0

анілінові

15 наб.

0

100

темпера різних кольорів

20 наб.

20

0

Палітри пластмасові

30 шт.

0

100

Мольберт

30 шт.

0

100

Фломастери

15 наб.

48

0

Підставки для натури

3 шт.

3

0

Склянки для води

15 шт.

48

0

Посуд для фарбування писанок

30 наб.

0

100

Кольоровий папір

15 наб.

48

0

Фольга

30 наб.

48

0

Дошка для ліплення

30 шт.

48

0

Навчальні комп'ютерні програми

 

 

 

Образотворче мистецтво (1-4 класи)

1 шт.

1

0

Спортивний зал                                  

 

 

Ноутбук

1

1

 

WiFi маршрутизатор

1

1

0

Акустична система

1

1

0

Лави гімнастичні

4

4

0

баскетбольні щіти

4

4

0

турнік

1

1

0

бревно гімнастичне

1

1

0

ворота міні футбольні

1

1

0

різносторонні брусся

1

1

0

двосторонні брусся

1

1

0

мати 

6

6

0

м’ячі волейбольні

10

5

50

 м’ячі  футбольні

10

6

40

 м’ячі баскетбольні

10

2

80

сітки футбольні

2

4

0

сітка волейбольна

1

1

0

фішки

20

20

0

канати

2

2

0

гімнастичний козел

1

2

0

 гімнастичні трамплін

2

3

0

 шведська стінка

6

6

0

шахова дошка 

2

2

0

 тенісний стіл

1

1

0

  

Спортивний майданчик

лабіринт

1

1

0

рукоход 

1

1

0

рукоход кільцевий

1

1

0

колода гімнастична

2

2

0

 перекладини  

1

1

0

перекладини  подвійна

1

1

0

 бігові доріжки механічні 

2

2

0

 стійки волейбольні

2

2

0

 сітка волейбольна 

1

1

0

брусся

2

2

0

шведська стінка 

4

4

0

 тренажер для жиму 

2

2

0

комплекс гімнастичний  

2

2

0

Стадіон

Лави

8

8

0

 ворота

2

2

0

яма для стрибків в довженну                                       

1

1

0

 зона для метання

1

1

0

Тренажерний зал

Горизонтальна лава для жиму- 1 шт.,

1

1

0

 Вертикальна лава для жиму – 1 шт.,

1

1

0

Тренажер для спини – 1 шт.,

1

1

0

Універсальний тренажер – 1 шт.,

1

1

0

 Блочний тренажер для присіду – 1 шт.,

1

1

0

Блочна стійка для штанг – 1 шт.,

1

1

0

 Тренажер для біцепсу – 1 шт.,

1

1

0

Римське стуло – 1 шт.,

1

1

0

Гантелі (вага від1.5 кг. До 12 кг.) – 10 шт.,

10

10

0

гирі (вага від 10 кг.  до 37 кг.) – 5 шт.,

5

5

0

штанги (вага від 10 кг. до 400 кг.) – 7 шт.,

7

7

0

велотренажер – 3 шт., скакалок – 10 шт.,

10

10

0

гімнастичні кілець – 10 шт.,  турнік – 1 шт.

10

10

0

Математика

Дошка 

1

1

0

WiFi маршрутизатор

         1

       1

0

Інтерактивна дошка

1

1

0

Парти

10

10

0

Стіл учительський

1

1

0

Стільці учнівські

20

20

0

Стілець  учительський

1

1

0

Шафи

2

4

0

Комплект по стереометрії

1

1

0

Ноутбук

1

1

0

Телевізор

1

0

100

Тематичне обладнання:

 • Комплект таблиць з математики для 5-6 класу;
 • Комплект таблиць 7- 8класу;
 • Комплект таблиць 9- 11 класу;
 • Портрети видатних математиків;
 • Стереометричні моделі;
 • Електронні засоби навчання: «Електронний методичний посібник. Алгебра 11 клас (з ком пакт диском); «Електронний методичний посібник (з ком пакт диском). Електронний конструктор уроку. Геометрія 8-11 клас

Придання:

транспортири

циркулі

лінійки

 

 • Підручники

 

 • Навчальні посібники
 • Методичні посібники

 

 

 

 

1шт

1шт

1шт

5шт

42 шт

5шт

 

5 шт

 2 шт

2 шт

 

5-11 клас , по 15 шт

 

81

60

0

Фізика

(з лаборансьою)

 

Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1

 

 

 

Інтерактивна дошка;

Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом;

Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом;

1

1

1

0

0

0

100

100

100

Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2

 

 

 

 Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою;

Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями;

Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями;

Система інтерактивного опитування;

Акустична система зовнішня  або вбудована в проектор;

1

1

 

1

           1

1

0

0

 

0

           0

0

100

100

 

100        100

 100

Навчальний комп’ютерний комплекс

 

 

 

Персональний комп’ютер вчителя або портативний комп'ютер (ноутбук)

Спеціалізоване програмне забезпечення

Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси

Wi-fi роутер

Персональний комп’ютер учня

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для учня

1

1

1

1

2-15

1

2-15

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

Панель демонстраційна

1

0

100

Дошка. Тип 1

 • Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м.
 • Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний).
 • Губка для маркерної дошки.
 • Набір магнітів для кріплення до дошки.
 • Дошка повинна комплектуватися кріпленням

 

 

1

 

 

10 комп.

2

3

1

 

 

0

 

 

0

0

0

0

 

 

100

 

 

100

100

100

100

Дошка. Тип 2

 • Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м.
 • Набір крейди для дошки (біла та кольорова).
 • Набір магнітів для кріплення до дошки.
 • Дошка повинна комплектуватися кріпленням

 

 

1

 

 

5

3

1

 

 

 

1

 

 

5

3

1

 

 

 

0

 

 

0

0

0

Прилади загального призначення

 

 

 

2.1.1. Електричні прилади демонстраційні

 • Терези електронні високої точності  (максимальне значення не менше 0,5 кг, точність 0,001 г).
 • Плитка електрична.
 • Блок живлення лабораторний (постійна стабілізована напруга, регулювання напруги та сили струму) з захистом за струмом, має контрольні прилади напруги та сили струму. Максимальні параметри: вихідна наруга не менше 12 В, струм не менше 2 А.
 • Блок живлення лабораторний (випрямлена та змінна напруга) із захистом за струмом, має контрольні прилади напруги та сили струму. Максимальні параметри: вихідна наруга не менше 12 В, струм не менше 2 А.
 • Генератор звуковий функціональний для проведення демонстраційних дослідів як джерело змінного електричного струму звукової частоти, що генерує електричні сигнали синусоїдальної, прямокутної та трикутної форми.
 • Мікрофон для демонстрацій.
 • Блок живлення демонстраційний (випрямлена та змінна напруга) з захистом за струмом, має великі контрольні прилади. Максимальні параметри: вихідна наруга не менше 12 В, струм не менше 2 А.
 • Генератор (джерело) високої напруги, що є  електронним перетворювачем змінної мережевої напруги у високу постійну напругу.
 • Демонстраційний мультиметр (стрілочне, рідкокристалічне або світлодіодне табло з великими цифрами для забезпечення вимірювання напруги та сили струму постійного та змінного типу, опору).
 • Демонстраційний гальванометр магнітоелектричної системи із табло з великими цифрами.
 • Зарядний пристрій для акумуляторів типу АА для забезпечення автоматичного заряджання не менш як 4 акумуляторів типу АА.
 • Акумулятори типу АА з ємністю не менше 2000 мА/год та е.р.с. в зарядженому стані не менше 1,3 В.
 • Цифровий вимірювальний прилад (мультиметр) для вимірювання постійної і змінної напруги, постійного і змінного струму, опору, ємкості, частоти, температури, перевірки діодів.
 • Водонагрівач з об’ємом води, що нагрівається, 1-2 л, потужність 1-2 кВт.
 • Терези електронні, побутові (максимальне значення не менше 1 кг, точність 2 г, розмір платформи зважування не менше 120 мм).

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

           1

 

4

 

2

 

1

 

 

1

1

 

 

0

     

        1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

0

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

          1

 

1

 

0

 

1

 

 

0

1

 

 

100

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

100

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 0

 

75

 

100

 

0

 

 

100

0

2.2.1. Механічні прилади демонстраційні

 • Метр демонстраційний з міцного пластику або дерева з міліметровою, сантиметровою, дециметровою шкалою для лінійних вимірювань
 • Терези механічні (максимальне значення не менше 0,2 кг).
 • Набір важків до терезів.
 • Штатив фізичний універсальний із металу з антикорозійним покриттям
 • Вантаж набірний від 0.4 кг, з дисками 10-50 г, у тому числі 1 – на стрижні, або набір важків з механіки – 10 шт, 50 г.
 • Столик підіймальний з розміром платформи 15*15 см, або 20*20 см, для забезпечення рівномірного підняття обладнання на висоту не менше 20 см.
 • Вакуумна тарілка із електричними контактами з граничним значенням вакууметричного тиску під ковпаком не менше ніж 0,1 МПа:
 • Гучномовець демонстраційний (широкосмуговий гучномовець або акустична система із вбудованим підсилювачем та діапазоном відтворюваних частот 20-10000 Гц.

 

 

1

 

1

2

         1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

3

3

       10

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

0

 

0

0                0

 

0

 

0

 

0

 

0

Хімічний посуд та приладдя для проведення дослідів з фізики

1

0

100

Набір ручного слюсарного та електромонтажного інструменту 

1

1

0

Осцилограф демонстраційний двоканальний

1

1

0

Механіка

 

 

 

Демонстраційне обладнання

Набір для демонстрації «Механіка»

Набір зі статики з магнітними тримачами

Набір кульок

Капронова нитка

Призма з нахилом

Комплект для вивчення руху тіл по колу

Трибометр демонстраційний

Пістолет балістичний

Демонстраційний прилад з інерції

Трубка Ньютона

Посудина для зважування повітря

Барометр-анероїд

Манометр рідинний демонстраційний

Прилад для демонстрації тиску в рідині

Сполучені посудини

Куля Паскаля

Прес гідравлічний

Циліндр вимірювальний з пристосуваннями (Відерце Архімеда)

Комплект для демонстрації стоячих хвиль

Хвильова ванна

Камертони на резонуючих ящиках

Молоточок для збудження камертона

Довга металева пружина - слінкі

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

 

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

 

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

50

50

0

0

0

0

100

100

50

0

0

Обладнання для лабораторних робіт:

Набір лабораторний «Механіка» (з ящиком для зберігання)

Набір пружин з різною жорсткістю

Набір тіл рівної маси

Набір тіл рівного об’єму

 

2-15

2-15

2-15

2-15

 

0

2

2

2

 

100

0

0

0

Молекулярна фізика та термодинаміка

 

 

 

Демонстраційне обладнання:

Моделі

 • Модель будови молекули графіту.
 • Модель будови молекули повареної солі.
 • Модель будови молекули алмазу.
 • Модель двигуна внутрішнього згорання

Прилади та пристосування

 • Куля з кільцем для демонстрації теплового розширення твердого тіла;
 • Набір капілярів. Для демонстрації капілярних явищ у трубках різного діаметра;
 • Циліндри свинцеві зі стругом

Прилади вимірювальні

 • Гігрометр психрометричний. Для вимірювання відносної вологості повітря у приміщенні. Діапазон вимірювання відносної вологості в залежності від температури: вологість від 20 до 90%, t°С +5…+25. Діапазон вимірювання t сухого термометра 0…+25°С.

- міцна основа;

- термометри  -2 шт.;

- температурна шкала;

- психрометрична таблиця;

- скляний живильник.

 • Метеостанція з виносним бездротовим датчиком, що вимірює температуру в кімнаті та на виносному датчику, атмосферний тиск, відносну вологість в кімнаті.
 • Теплоприймач. Для демонстрації теплопередачі шляхом випромінювання і порівняння поглинання енергії світлою і темною поверхнями.
 • Термометр демонстраційний електронний з великими цифрами

 

 

1

1

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

0

0

0

1

 

1

1

 

0

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1

 

0

 

 

100

100

100

0

0

0

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0

 

100

 

Обладнання для лабораторних робіт

Набір лабораторний «Молекулярна фізика та термодинаміка» (з ящиком для зберігання);

Набір для дослідження поверхневого натягу рідини

 

2-15

 

1

 

0

 

1

 

100

 

0

 

 

 

Електрика та магнетизм

 

 

 

 Демонстраційне обладнання

Електрофорна машина - генератор Вімшурста або електростати́чний  генера́тор Ван де  Граа́фа (демонстраційний);

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

0

 

 

Електроскопи;

       2

2

 

0

 

Електрометри з пристосуванням;

Султани електростатичні;

Маятник електростатичний;

Комплект паличок для трибо електризації;

Штатив електростатичний;

Конденсатор розбірний;

Набір демонстраційний «Електродинаміка!;

Машина електрична (двигун-генератор);

Котушка дросельна;

Магніт U-подібний демонстраційний;

Магніт штабовий демонстраційний (пара);

Електромагніт розбірний (підковоподібний);

Прилад для демонстрації правила Ленца;

Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції;

Комплект з електролізу демонстраційний;

Набір «Трансформатор універсальний»;

Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів

         1 

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

 

0

2

1

1

1

1

0

1

1

1

2

0

1

1

1

1

1

 

100

0

50

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

Обладнання для лабораторних робіт

 

 

 

Набір лабораторний «Електрика та магнетизм»

Електромагніт розбірний лабораторний (підковоподібний)

Котушка-моток

Комплект магнітів штабових

Підковоподібний магніт

Прилад для вивчення залежності опору металу від температури

Реостати лабораторні

 

2-15

2-15

2-15

2-15

2-15

1

2-15

0

2

2

0

2

0

15

100

0

0

100

0

100

0

Оптика та атомна фізика

 

 

 

Набір «Геометрична оптика»

Модель ока

Оптична лава

Набір для демонстрації з фізики «Хвильова оптика»

Дозиметр

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

100

0

Обладнання для лабораторних робіт

 

 

 

Набір лабораторний «Оптика»

Комплект фотографій треків заряджених частинок

Спектроскоп з набором спектральних ламп

1

1

1

0

0

1

100

100

0

Астрономія

 

 

 

Демонстраційне обладнання:

Телурій

Модель "Сонячна система"

Оптичний телескоп

Рухома карта зоряного неба

 

1

1

1

1

 

1

1

1

0

 

0

0

0

100

Обладнання загального призначення:

Цифровий мікроскоп

Цифровий фотоапарат

Фотоштатив

Магнітний перемішувач з підігрівом

Цифрова документ-камера

 

1

1

1

1

1

 

0

0

0

0

0

 

100

100

100

100

100

Дошка

1

1

0

Парти

12

12

0

Стіл учительський

2

2

0

Стільці учнівські

24

24

0

Стілець  учительський

2

2

1

Шафа-гарнітур

1

1

0

КЕФ – 10

1

1

0

Пристрій для зашторювання вікон

1

1

0

Хімія

(з лаборантською)

Комп'ютерне, мультимедійне та цифрове обладнання:

 

 

 

Смарт телевізор

1

1

0

Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1

Інтерактивна дошка

Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом

Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного    проектора з короткофокусним об’єктивом;

 

1

1

1

 

0

0

0

 

100

100

100

Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2

 Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою;

Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями;

Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями;

Система інтерактивного опитування;

Акустична система зовнішня або вбудована в проектор;

Спеціалізоване програмне забезпечення;

Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси;

Wi-fi роутер;

Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір);

Персональний комп’ютер учня у складі;

 

1

         1

 

1

         1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

0

       0

 

0

       0

0

0

0

0

0

1

1

1

               100   

 100

 

100        100

100

100

100

100

100

0

0

0

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії:

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя;

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для учня

 

           1

2-15

 

       0

0

 

100

100

Панель демонстраційна

1

0

100

Дошка. Тип 1

 • Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м.
 • Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний).
 • Губка для маркерної дошки.
 • Набір магнітів для кріплення до дошки.
 • Дошка повинна комплектуватися кріпленням

 

1

 

 

10 комп.

2

3

1

 

0

 

 

0

0

0

0

 

100                 

 

 

100

100

100

100

Дошка. Тип 2

 • Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м.
 • Набір крейди для дошки (біла та кольорова).
 • Набір магнітів для кріплення до дошки.
 • Дошка повинна комплектуватися кріпленням

 

1

 

 

 

5

3

1

 

1

 

 

 

5

3

1

 

0

 

 

 

0

0

0

Прилади загального призначення:

 • Терези електронні;
 • Набір ареометрів;
 • Апарат для дистиляції води;
 • Апарат для добування газів (Кіппа);
 • Водонагрівач;
 • Плитка електрична;
 • Центрифуга;
 • Газовий пальник для згинання скляних трубок;
 • Спиртівки;
 • Дошка сушильна;
 • Екран фоновий;
 • Лоток пластмасовий для переносу реактивів;
 • Столик підіймальний;
 • Штатив для пробірок
 • Штатив лабораторний
 • Тримач для пробірок
 • Груша
 • Пробка гумова
 • Трубка
 • Затискач
 • Промивалка пластикова з поліпропіленовим носиком
 • Йоржик
 • Пінцет
 • Ложка для спалювання
 • Шпатель
 • Щипці для тиглів
 • Халати бавовняні лабораторні різних розмірів

- розмір S;

- розмір M;

- розмір L;

             - розмір XL

 • Окуляри захисні
 • Рукавички гумові кислотостійкі
 • Рукавички гумові медичні
 • Набір етикеток-самоклейок
 • Набір слюсарного інструменту

 

 

2-15

1

1

1

1

2

1

1

2-20

2

1

2-15

3

1

2

2-20

2

15

10

2-15

2-15

4

2-15

2-15

3

2-15

15

20

15

10

5-30

 

2 пари

15-150 пар

1

1

1

 

 

0

1

1

1

0

1

1

0

0

           1

1

0

0

0

2

         16

2

15

10

0

2

3

2

1

3

15

0

1

0

0

0

 

2

0

1

1

1

1

 

 

100

0

0

0

100

50

0

100

100

50

0

100

100

100

0

0

0

0

0

100

0

25

0

50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0

0

100

95

100

100

100

 

0

100

0

0

0

0

Посуд загального призначення:

 • Пробірка хімічна

- П1-14×120;

- П1-16×150;

         - П1-21×200

 • Паличка скляна
 • Набір скляних трубок
 • Предметні скельця
 • Піпетка поліпропіленова
 • Ємність для дистильованої води
 • Бутель для розчинів реактивів
 • Склянки
 • Крапельниця Шустера
 • Ексикатор без крана
 • Колби
 • Крани
 • Воронки
 • Ложка порцелянова №1 або ложка-шпатель
 • Мензурки
 • Піпетки
 • Стакани
 • Ступка порцелянова з товкачиком
 • Циліндри
 • Чаші
 • Чашки

 

 

100

300

20

     10-50

20

2

100

100

1

1

20-50

10

5

1

2-20

2

2-20

2-20

2-20

3

5

2-17

2-20

1

 

 

100

50

10

10

20

1

100

100

1

1

1

1

20

0

20

2

2

1

3

5

2

20

0

2

 

 

0

50

50

0

0

50

0

0

0

0

100

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обладнання та посуд спеціального призначення:

Алонж

Ділильна лійка типу ВД

Колба перегінна з нижньою відвідною трубкою, об’єм 250 мл.

Мідна спіраль

Пальник універсальний

Прилади для демонстрацій та дослідів

Пробірки для демонстрацій та дослідів

Склянка Дрекселя (промивна)

Терези технохімічні

Холодильники типу ХПТ

Штатив для піпеток і бюреток

Набір шкільний лабораторний НПХЛ

 

2

3

2

2-17

1

5

20

2

1

2

1

2-17

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

Колекції (роздаткові та демонстраційні):

Колекція «Волокна»

Колекція «Мінеральні добрива»

Колекція «Зразки простих речовин»

Колекція «Кам’яне вугілля і продукти його переробки»

Колекція «Каучук та продукти його переробки»

Колекція «Метали і сплави»

Колекція «Нафта і продукти її переробки»

Колекція «Паливо»

Колекція «Пластмаси»

Колекція «Руди металів» або «Мінерали»

Колекція «Скло і вироби зі скла»

Колекція «Чавун і сталь»

 

1

2-15

2-15

2-15

2-15

1

2-15

2-15

2-15

2-15

2-15

1

 

1

5

0

2

2

1

2

2

2

4

6

1

 

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Моделі демонстраційні

 • Модель атома демонстраційна.Для наочного представлення планетарної моделі атома з можливістю визначення кількості частинок (протонів, електронів нейтронів).

-     магнітна основа, закріплена на штативі або на ніжках, в якій графічно виділена область ядра (не менше третини від загального розміру); на певних відстанях від ядра нанесені кільця – енергетичні рівні;

- 60 магнітів круглої форми, на яких нанесені позначки «+», «-», або жодної       позначки (по 20 магнітів кожного типу).

- Модель демонстраційна кристалічної ґратки алмазу.

- Модель демонстраційна кристалічної ґратки графіту.

- Модель демонстраційна кристалічної ґратки йоду.

- Модель демонстраційна кристалічної ґратки льоду.

- Модель демонстраційна кристалічної ґратки Карбон (IV) оксиду.

- Модель демонстраційна кристалічної ґратки натрій хлориду.

- Модель демонстраційна кристалічної ґратки заліза.

- Модель демонстраційна кристалічної ґратки магнію.

- Модель демонстраційна кристалічної ґратки міді.

 

1

 

 

 

1

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

0

 

 

 

0

 

 

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

 

100

 

 

 

100

 

 

100

0

0

100

100

0

0

0

100

100

Набір для складання об’ємних моделей молекул (демонстраційний):

- моделі атомів гідрогену (оранжевий) – 20;

- моделі атомів карбону sp3 (чорний) – 6;

- моделі атомів карбону sp2 (чорний) – 6;

- моделі атомів карбону sp2, «бензеновий» (чорний) – 6;

- моделі атомів карбону sp (чорний) – 2;

- моделі атомів оксигену для двох одинарних, або одного подвійного зв’язку (блакитний) – 4;

- моделі атомів нітрогену амоніачного, для йону амонію та для нітрогрупи (темно-синій або фіолетовий) – 3;

- моделі атомів хлору (зелений) – 2;

- моделі атомів сульфуру (жовтий) – 1

1

1

0

Набір моделей атомів зі стержнями для складання моделей молекул (роздатковий):

- моделі атомів Гідрогену (білий) - 12

- моделі атомів Карбону (чорний) - 6

- моделі атомів Оксигену (червоний) - 6

- моделі атомів Хлору (бром, йод) (зелений) - 2

- моделі атомів Нітрогену (синій) - 2

- моделі атомів Сульфуру (жовтий) - 8

- моделі атомів одновалентного елемента (сірий) - 2

- моделі атомів двовалентного елемента (сірий) - 2

- моделі атомів тривалентного елемента (темно-сірий) – 2

2-15

2

0

Таблиці

 • Періодична система (коротка форма).
 • -Таблиця розчинності кислот, основ, солей і амфотерних гідроксидів у воді при температурі 20-25 °С.
 • Ряд активності металів.
 • Електронегативність елементів головних підгруп.
 •  Правила безпеки під час уроків хімії.

 

1

1

 

1

1

1

 

1

1

 

1

1

1

 

0

0

 

0

0

0

Комплекти. Комплект портретів видатних хіміків.

Містить не менше 10 портретів провідних хіміків та їх стислі біографічні  відомості. Надруковані на цупкому папері або картоні формату А3

1

1

0

Реактиви

 

 

 

Набір хімічних реактивів

1-5*

1

0

Алюміній хлорид 0,05 кг

1

0

100

Амоній дихромат 0,2 кг

1-5*

1

0

Амоній нітрат 0,1 кг

1

1

0

Амоній хлорид 0,2 кг

1

0

100

Анілін (феніламін) 100 мл

1

0

100

Аргентум (І) нітрат 0,05 кг

1

0

100

Барій нітрат 0,1 кг

1

1

0

Бензен1 л

1

0

100

Бром.

Запаяні ампули ємністю не більше 20 мл у контейнері з піском

4

0

100

Вугілля активоване.

Вугілля активоване медичне, упаковки по 10 шт.

1-5*

1

0

Гідроген пероксид. Гідроген пероксид. Розчин 30% або 35%. 100 мл

1-5*

1

0

Гліцерол0,5 л

1

1

0

Гліцин (амінооцтова кислота) 0,1 кг

1

1

0

Глюкоза 0,2 кг

1-2*

1

0

Дихлороетан 1,2-дихлороетан (допускається заміна на хлороформ) 0,5 л

1

0

100

Додециловий спирт 0,1 кг.

1-5*

0

100

Етаналь. Ампула, об’ємом не більше 25 мл

1-2*

0

100

Етанол. Розчин, не менше 70%, 20 мл

2-5*

1

0

Залізо. Ошурки або шматки тонкого дроту - 0,1кг та порошок (залізо відновлене) - 0,1 кг

1

1

0

Ізопропанол (пропан-2-ол), 500 мл

1

0

100

Індикатори (сухі). Лакмус – 0,05 кг, фенолфталеїн – 0,05 кг, метилоранж – 0,05 кг

2-15*

2

0

Йод. Спиртовий розчин 5% - 0,02 л

1

1

0

Калій бромід,0,1 кг(хлорид)

1

1

0

Калій йодид,0,1 кг

1-5*

1

0

Калій нітрат,0,1 кг

1

0

100

Кальцій карбід (ацетиленід),0,2 кг Водонепроникна упаковка

1-5*

0

100

Кальцій карбонат,0,1 кг

1

1

0

Кальцій оксид герметична упаковка,0,2 кг

1-5*

1

0

Кальцій хлорид, 0,1 кг

1-10*

1

0

Кислоти неорганічні (розчини):

Сульфатна кислота, 10% розчин,0,5 л та

хлоридна кислота, 10% розчин,0,5 л

1

1

0

Кислоти неорганічні (концентровані).

Нітратна кислота (технічна, масова частка HNO3 не менше 50%),200 л

1-2 *

0

100

Кислоти органічні:

Етанова кислота (харчова), 9% розчин,1 л;

Етанова кислота (оцтова есенція),0.2 л;

Лимонна кислота (харчова),0,05кг

1-5*

1

0

Крохмаль,0,1 кг

1-5*

1

0

Купрум (ІІ) оксид. Порошок,0,1 кг

1

1

0

Купрум (ІІ) сульфат пентагідрат.

Мідний купорос,0,5 кг.

1

1

1

1

0

0

Луги (тверді). Натрій гідроксид,0,2 кг. та калій гідроксид,0,05 кг

1-2*

0

100

Магній. Ошурки,0,05 кг

1-5*

1

0

Магній оксид,0,05 кг

1-5*

0

100

Магній нітрат,0,1 кг

1-5*

0

100

Магній сульфат гептагідрат,0,05 кг

1-2*

1

0

Манган (IV) оксид,0,05 кг

1

1

0

Мідь 0,1 кг. Шматочки мідного дроту

1

1

0

Натрій ацетат (етаноат),0,2 кг

1

1

0

Натрій гідроген карбонат,0,5 кг

1-5*

1

0

Натрій карбонат,0,1 кг

1-5*

1

0

Натрій лаурилсульфат (додецилсульфат),0,1 кг

1

0

100

Натрій металічний,0,05 кг

1-5*

1

0

Натрій ортофосфат,0,1 кг

1

0

0

Натрій сульфід,0,05 кг

1

0

100

Натрій сульфат,0,05 кг

1

1

0

Натрій хлорид,1 кг

1-4*

1

0

Нікель( ІІ) сульфат,0,05 кг

1-4*

0

100

Парафін медичний,0,05 кг

1

0

100

Сахароза,0,2 кг

1

1

0

Сірка. Порошок сірки колоїдної,0,05 кг

1

1

0

Фенол,0,02 кг. Герметична упаковка

1-5*

1

0

Ферум (ІІ) сульфат, 0,05 кг

1-5*

1

0

Ферум (ІІІ) оксид,0,1 кг

1-4*

1

0

Ферум (ІІІ) хлорид, 0,05 кг

1

1

0

Фосфор червоний,0,1 кг. Герметична упаковка

1-5*

0

0

Цинк гранульований,0,1 кг. Порошок,0,05 кг

1-5*

1

 0

Цинк хлорид,0,05 кг.

 

0

100

Витратні матеріали

ВатаУпаковки по 100 г.

Дерев’яні скіпки

Індикаторний папір

Сухе пальне. Упаковки по 8 або 10 таблеток

Фільтрувальний папір

   

     2-10*

100-300*

2-5*

20-50

2-5*

 

2

10

2

1упаковк

1 упаковка

 

0

0

0

0

0

Обладнання, посуд загального та спеціального призначення:

Апарат Гофмана

Бюретка з одноходовим краном

Воронка лабораторна В

Водоструменевий насос

Джерело живлення лабораторне

Колба Бунзена

Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною. 100 мл

Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною. 250 мл

Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною 1000 мл

Колба мірна 2кл, 100 мл

Колба мірна 2кл, 50 мл

Колба плоскодонна типу П з циліндричною горловиною 500 мл

Колонка адсорбційна

Лійка Бюхнера №1

Магнітний алогеналк з підігрівом

Перехід скляний

Петля ніхромова з алоген алкані

Прилад для добування алоген алканів

Прилад для добування розчинних речовин у твердому стані

Прилад для дозування рідин

Прилад для електролізу солей

Сітка латунна

Ступка порцелянова № 1 з товкачиком

Тиглі для прожарювання № 3

Трикутник для тиглів

Трубка хлоркальцієва

Холодильник типу ХСН

Циліндр мірний виконання 1, 2 кл (з носиком і скляною основою) 1000 мл

Цифровий мікроскоп

Цифрова документ-камера

 

 

 

1

3

3

2

1

4

10-30

5-25

1

2-20

2-20

2-15

2

2

1

3

2

1

1

2

1

3

2-17

2-17

2-15

2-15

1

1

1

1

 

 

 

 

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

2

2

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

2

2

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

100

100

100

100

0

100

100

100

0

0

0

0

100

100

100

0

100

100

100

100

0

100

0

0

0

100

100

100

100

100

 

Реактиви (додаткові)

 

 

 

Еріохром чорний Т

Індикатор для комплексонометричного титрування. Твердий. 0,01 кг

Йод кристалічний0,05 кг

Калій гексаціаноферрат(ІІ)

Жовта кров’яна сіль. Для проведення якісних реакцій на йониFe3+. 0,1 кг

 Калій гексаціаноферрат (ІІІ)

Червона кров’яна сіль. Для проведення якісних реакцій на йониFe2+ ; для вирощування кристалів. 0,2 кг

Калій дихромат0,1 кг

Калій тіоціанат (роданід)0,05 кг

Кислота щавлеваФіксанали (стандарт-титри). 10 штук в упаковці

Літій хлорид 0,01 кг

Манган(ІІ) сульфат0,05 кг

Натрій силікатНатрій силікат наногідрат. 0,05 кг

Натрій сульфіт0,05 кг

Натрій тіосульфат пентагідратЧда. Фіксанали (стандарт-титри). 10 штук в упаковці

Трилон БДинатрієва сіль ЕДТА. Фіксанали (стандарт-титри). 10 штук в упаковці

1

          1

1

1

 

1

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

2

0

0

1

0

 

1

 

 

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

100

100

0

100

 

0

 

 

0

100

100

0

100

100

100

100

100

100

Дошка

1

1

0

Парти

10

10

0

Стіл учительський

2

2

0

Стіл демонстраційний

1

1

0

Стільці учнівські

20

20

0

Стілець  учительський

2

2

0

Шафи для обладнання

4

4

0

Сейф

1

1

0

Дошка 

2

1

50

Дошка маркерна (магнітна)

2

1

50

Столи комп’ютерні

10

0

0

Біологія

(з лаборантською)

Інтерактивна панель (діагоняль 64д. з програмним забеспеченням)

1

1

0

WiFi маршрутизатор

1

1

0

Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1

1

0

100

Інтерактивна дошка

Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом

Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом

 

 

 

Комплект мультимедійного обладнання. Тип 2

1

0

100

Мультимедійний проектор з інтерактивними функціями та маркерною дошкою;

Маркерна дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями;

Базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями

 

 

 

Система інтерактивного опитування

1

0

100

Акустична система зовнішня або вбудована в проектор

 

1

1

0

Навчальний комп’ютерний комплекс:

Персональний комп’ютер вчителя або портативний комп'ютер (ноутбук);

 

1

 

1

 

0

Спеціалізоване програмне забезпечення;

1

2

0

Інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси;

1

1

0

Wi-fiроутер

1

1

0

Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір)

1

0

100

Персональний комп’ютер учня

15

0

100

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету біології

 

 

 

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для вчителя

1

0

100

Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для учня

15

0

100

Панель демонстраційна

1

0

100

Дошка. Тип 1

 • Дошка маркерна, біла на металевій основі, з підсвіткою, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м.
 • Набір маркерів для білої дошки (чорний, синій, зелений, червоний).
 • Губка для маркерної дошки.
 • Набір магнітів для кріплення до дошки.
 • Дошка повинна комплектуватися кріпленням

 

1

 

 

10 комп.

2

3

1

 

0

 

100

Дошка. Тип 2

 • Дошка для крейди, темно-зеленого, темно-коричневого чи чорного кольору, на одну, дві, чотири, п’ять робочих поверхонь, може використовуватись як магнітна для кріплення демонстраційного обладнання, діагональ не менше 2 м.
 • Набір крейди для дошки (біла та кольорова).
 • Набір магнітів для кріплення до дошки.
 • Дошка повинна комплектуватися кріпленням

 

1

 

 

 

5

3

1

\

1

 

 

 

5

3

1

 

 

0

 

 

0

0

0

Парти

11

11

0

Стіл учительський

1

1

0

Стільці учнівські

18

18

0

Книжкова шафа

2

2

0

Стілець  учительський

1

1

0

Стенди

3

3

0

Ботаніка (Рослини):

Блок 1. Демонстраційне обладнання

 • Колекції
 • Гербарії
 • Моделі

 

Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт:

 • Гербарії і колекції
 • Мікропрепарати

Ботаніка (Гриби)

Блок 1. Демонстраційне обладнання

 • Гербарії і колекції
 • Моделі

Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт

 • Мікропрепарати.  Гриби

Тварини

Блок 1. Демонстраційне обладнання

Колекції

Вологі препарати або препарати в прозорому пластику

 

Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт

Мікропрепарати.  Зоологія

Людина

Блок 1. Демонстраційне обладнання

Моделі

Барельєфні моделі  

Мікропрепарати.  Анатомія

 

Молекулярний, клітинний, організмний та надорганізмнийрiвніорганiзацiї  життя

Блок 1. Демонстраційне обладнання

Колекції

Моделі:

 • Об’ємні моделі
 • Барельєфні моделі  
 • Моделі-аплікації
 •  

Блок 2. Обладнання для лабораторних робіт

Набір мікропрепаратів. Біологія 10-11 класи

 

Загальне обладнання для практичних робіт

Прилади:

 • оптичні:
 • Мікроскоп біологічний
 • Мікроскоп шкільний
 • Лупа штативна
 • Лупа шкільна
 • Вимірювальні
 • Психрометр
 • Термометр рідинний ( 0...+100°С)
 • Термометр рідинний (-20..+50°С)
 •  

Приладдя та хімічний посуд

Набір шкільний лабораторний для кабінету біології

Набір препарувальних інструментів

Циліндр вимірювальний з носиком 

Стакани хімічні (набір)

Горщики для вирощування рослин (набір, 90 шт.)

Рулетка

Респіратор

Лоток для роздавального матеріалу

Підставка-тринога

Штатив лабораторний біологічний ШЛБ

Гумова груша

Індикаторний папір

Фільтрувальний папір

Петля ніхромова з петле тримачем

Сітка латунна розпилювальна (80х80мм)

Щипці тигельні

Сухе паливо

Окуляри захисні

Набір йоржів для миття посуду

Дистилятор скляний

Скельця предметні (50шт.)

Скельця покривні (100шт.)

Скельця покривні (100шт.)

Колби (набір)

Кристалізатор

Каструля порцелянова 250 мл з ручкою

Кружка порцелянова 250 мл з носиком

Спиртівка

Додаткове обладнання

Цифровий мікроскоп (або насадка для захвату зображень з мікроскопа в комплекті з мікроскопом вчителя, монокуляром або бінокуляром з окремим тубусом для кріплення цифрової камери)

Цифровий фотоапарат

Фотоштатив

Цифрова документ-камера

Магнітний перемішувач з підігрівом

Модель демонстрації шкоди паління

Тренажер серцево-легеневої реанімації

Набір для накладання шин

Джгут медичний (САТ)

 

 

       2

4

6

 

 

9-15

2-15

 

 

 

2

1

 

 

2-15

 

4\

7

\\\

 

2-15

 

 

 

17

10

2-15

 

 

 

3

 

 

 

5

1

8

 

 

 

2-15

 

 

 

7

2-15

1

2

 

1

10

5

 

 

2-15

2-15

5

2-15

1

40

20-50

2-15

2-15

2-15

5

5

5

2-15

3

15

2-15

5

5

5

100

200

100

3

3

3

2-15

 

 

 

2-15

 

1

1

1

1

1

5

5

1

1

 

 

2

4

6

 

 

        9

10

 

 

 

2

1

 

 

2

 

2

7

 

 

5

 

 

 

8

5

2

 

 

 

1

 

 

 

4

1

8

 

 

 

2

 

 

 

7

2

0

2

 

0

10

5

 

 

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

200

100

0

0

0

0

 

 

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

1

1

 

 

0

0

0

 

 

0

0

 

 

 

0

0

 

 

0

 

50

0

 

 

0

 

 

 

53

50

0

 

 

 

33.3

 

 

 

20

0

0

 

 

 

0

 

 

 

0

0

100

0

 

100

0

0

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

100

100

100

100

 

 

100

 

100

100

100

100

100

100

100

0

0

Українська мова і література

№ 1, 2.

Дошка  магнітна

2

2

0

WiFi маршрутизатор

1

1

0

Смарт телевізор

1

1

0

Парти

10

10

0

Стіл учительський

2

2

0

Стільці учнівські

20

20

0

Стілець  учительський

2

2

0

Телевізор

 1

1

0

Комп’ютер (ноутбук)

2

2

0

Мебльована стінка

1

1

0

Тематичні стенди

4

4

0

Тематичне обладнання:

 • Рекомендації щодо викладання навчальних предметів
 • Критерії оцінювання учнів з навчальних предметів
 • Матеріали з методики викладання навчальних предметів
 • Документація з техніки безпеки
 • Плакати
 • Портрети українських письменників
 •  Карти
 • Періодичні видання
 • Додаткова література
 • Електронні посібники
 • Словники
 • Довідники
 • Збірники вправ/ диктантів/ тестів
 • Роздатковий матеріал (картки) 5-9 кл.
 • Матеріали ДПА 9 кл.
 • Матеріали олімпіад 5-11 кл.
 • Матеріали для позакласної роботи з предмета
 • Матеріали краєзнавчого характеру
 • Матеріали для організації контролю знань учнів 5-9 кл.
 • Матеріали роботи з обдарованими дітьми 5-11 кл.
 • Тестові завдання 5-11 кл

 

 2

2

2

2

10

4компл.

4

2компл

16 примірн

10

8

6

4

по 1 компл.

2

2

8

8

по 1 компл.

по 1 компл.

по 1 компл.

 

 2

2

2

2

10

4компл.

4

2компл

16 примірн

10

8

6

4

по 1 компл.

2

2

8 примірн

8 збірн.

по 1 компл.

по 1 компл.

по 1 компл.

 

0

Зарубіжної літератури

Дошка  

1

1

0

Парти

12

12

0

Стіл учительський

1

2

0

Стільці учнівські

22

22

0

Стілець  учительський

1

1

0

Мебльована стінка

1

1

0

Тематичні стенди

2

2

0

Тематичне обладнання:

 • Рекомендації щодо викладання навчальних предметів
 • Критерії оцінювання учнів з навчальних предметів
 • Матеріали з методики викладання навчальних предметів
 • Документація з техніки безпеки
 • Портрети російських  письменників XIX - XX ст.
 • Портрети зарубіжних  письменників
 • Комплект таблиць з російської мови
 •  Періодичні видання
 •  Електронні посібники
 • Словники: орфографічні

                    тлумачні

                    орфоепічні, граматичні, фразеологічні та ін..

 •   Довідники
 • Збірники вправ/ диктантів/ тестів
 • Матеріали ДПА 9 кл.
 •  Матеріали олімпіад 8-11 кл.
 • Матеріали для позакласної роботи з предмета
 • Матеріали для організації контролю знань учнів 5-11 кл
 • Матеріали роботи з обдарованими дітьми 5-11 кл.
 • Тестові завдання 5-11 кл
 • Художня література 10-11 клас

 

1

1

1

1

2компл.

1компл

1

2

4

25

 

4

10

5

6

1

1

4 примірн

по 1 компл

по 1 компл

по 1 компл

 

1

1

1

1

2 компл

1компл

1

2

4

25

 

4

10

5

6

1

1

4 примірн

по 1 компл

по 1 компл

по 1 компл

0

Інозумної мови (німецька)

Дошка  магнітна

1

1

0

Дошка

1

1

0

Парти

8

8

0

Стіл учительський

2

2

0

Стільці учнівські

16

16

0

Стілець  учительський

2

2

0

 Шафи книжкові

 2

2

0

Тематичні стенди

6

6

0

Тематичне обладнання:

 • Рекомендації щодо викладання навчальних предметів
 • Критерії оцінювання учнів з навчальних предметів
 • Матеріали з методики викладання навчальних предметів
 • Документація з техніки безпеки
 • Плакати
 • Портрети 
 •  Карти
 • Періодичні видання
 • Додаткова література
 • Електронні посібники/ презентації
 • Словники
 • Збірники вправ/ диктантів/ тестів
 • Роздатковий матеріал (картки)
 • Матеріали ДПА 
 • Матеріали олімпіад
 • Матеріали для позакласної роботи з предмета
 • Матеріали краєзнавчого характеру
 • Матеріали для організації контролю знань учнів 5-11 кл.
 • Матеріали роботи з обдарованими дітьми 5-11 кл.
 • Тестові завдання 5-11 кл

 

2

2

2

2

 

2

2

2

2

32

24

9

30

20

7

3

5

48

2

2

2

2

2

2

2

0

Інформатики

Дошка

1

1

0

Стіл вчительський

1

1

0

WiFi маршрутизатор

1

1

0

Стул вчительський

1

1

0

Парти учнівські

15

15

0

Стільці учнівські

20

20

0

Шафа

1

1

0

тумбочка

1

1

0

Підставка універсальна

1

1

0

Столи кампютерні

5

5

0

Комп’ютер

9

17

0

Аудіо колонки

6

6

0

Принтер лазрний

1

1

0

Сканер

1

1

0

Плакати

10

14

0

Вогнегасники

4

5

0

Локальна мержа

 

 

0

Блоки живлння

1

2

0

Історії  та правознавства

№1,2.

 Дошка

1

1

0

WiFi маршрутизатор

1

1

0

Смарт телевізор

1

1

0

Принтер МФУ

1

1

0

Доша лимонстраційна

1

1

0

Парти

14

14

0

Стіл учительський

2

2

0

Стільці учнівські

24

24

0

Стілець  учительський

1

1

0

Аудіо система

1

1

0

Тематичні стенди

4

4

0

Шафи книжкові

 2

2

0

Тематичне обладнання:

 • Рекомендації щодо викладання навчальних предметів
 • Критерії оцінювання учнів з навчальних предметів
 • Матеріали з методики викладання навчальних предметів
 • Документація з техніки безпеки
 • Плакати
 • Портрети 
 •  Карти
 • Періодичні видання
 • Додаткова література
 • Електронні посібники/ презентації
 • Збірники   тестів
 • Роздатковий матеріал (картки)
 • Матеріали ДПА 

 

 • Матеріали олімпіад
 • Матеріали для позакласної роботи з предмета
 • Матеріали краєзнавчого характеру
 • Матеріали для організації контролю знань учнів 5-11 кл.
 • Матеріали роботи з обдарованими дітьми 5-11 кл.
 • Тестові завдання 5-11 кл

 

 

 

1

1

1

1

20

18

52

15

5

10

3

1 компл.за темами для 5-11класів

1

1

1

1

1

1

1

0

Музики

Дошка 

1

1

0

Парти

6

6

0

Стіл учительський

1

1

0

Стільці учнівські

15

15

0

Стілець  учительський

1

1

0

Піаніно

1

1

0

Шафі

1

1

0

Ауди система

1

1

0

Столярна майстерня

Дошка

        1

      1

0

Стіл учительський

1

1

0

Стільці

20

20

0

Верстати столярні

10

11

0

Верстати слюсарні

 

1

0

Лещата  слюсарні

 

2

0

Верстати  електричні заточні

 

2

0

Верстат токарний для обробки деревини

 

2

0

Верстат шліфувальний

 

2

0

Електрорубанок

 

1

0

Пристосування для заточування «залізок» рубанка

 

1

0

Станок КСШ5

 

1

0

 Струбцини

 

10

0

Упорі дощечки

 

10

0

Стусало

 

3

0

Долото

 

4

0

Стамески

 

5

0

Киянки

 

10

0

Косинець дерев’яний

 

7

0

Ярунок

 

1

0

Рейсмус

 

10

0

Лучкова пилка

 

10

0

Ножівка

 

2

0

Шерхебель

 

1

0

Рубанок дерев’яний

 

2

0

Фуганок

 

4

0

Рубанок металевий

 

23

0

Лобзик

 

10

0

Напилки  (плоскі, тригранні, квадратні, полу круглі)

 

60

0

Набори інструментів для роботи на токарному верстаті для обробки деревини (рєєр, майзель)

 

2

0

Шафа

 

3

0

Вогнегасник порошковий ВП 5/3

 

1

0

Окуляри захисні

 

4

0

 Рукавиці

 

8

0

Щітка – замітач

 

3

0

Щітка для чищення напилків

 

3

0

Комплект плакатів по обробці деревини

 

1

0

Стенди по послідовності виготовлення  виробів

 

3

0

Стенд «види з’єднань деталей з деревини»

 

1

0

Стенди по правилам  безпечним роботи у майстерні по дереву

 

3

0

Електронний матеріал по приладам учнівських проектів

 

2

0

Дидактичний матеріал з контролю знань учнів (комплект)

 

8

0

Електронний матеріал по проектно – технологічної діяльності учнів (5-6 класи)

 

4

0

Електронний матеріал по профорієнтації учнів

 

1

0

Електронний матеріал (мультимедійні презентації)

 

15

0

Рукомийник для миття рук

1

1

0

Електросушарка для рук

1

0

100

Слюсарна майстерня

Дошка

         1

      1

0

Стіл учительський

1

1

0

Стільці

1

1

0

Верстат  токарно - гвинторізний

 

7

0

Верстат вертикально - свердлильний

 

2

0

Верстати електричні заточні

 

1

0

Верстат горизонтально - фрезерний

 

1

0

Верстати слюсарні

 

11

0

Лещата  слюсарні

 

21

0

Ручні лещата

 

3

0

Машинні лещата

 

1

0

Перехідні втулки

 

2

0

Штамп металевий

 

1

0

Рисувалка

 

6

0

Кернер

 

6

0

Металева лінійка

 

12

0

Слюсарний косинець

 

12

0

Рейсмус з рисувалкою

 

1

0

Зубило

 

15

0

Молоток

 

20

0

Ножиці ручні для різки металу

 

10

0

Рамки ножовочни ручні

 

11

0

Напилки  (плоскі, тригранні, квадратні, полу круглі)

 

60

0

Мітчик М12-М32

 

10

0

Вороток

 

2

0

Плашки М7-М15

 

10

0

Плашкотремач

 

1

0

Мітчик гайковий М10

 

1

0

Інструмент для клепальних робіт

 

2

0

Паяльник

 

1

0

Ручна дриль

 

3

0

Свердла діаметр 4-30 мм

 

20

0

Різці (прохідні, відрізні, карнавочні, різьбові)

 

40

0

Фрези (дискова, циліндрична, торцева, тощо)

 

15

0

Ключ торцевий

 

7

0

Штангенциркуль

 

4

0

Гладкий мікрометр  25-50 мм

 

1

0

Вогнегасник порошковий ВП-5/3

 

1

0

Окуляри захисні

 

8

0

Рукавиці

 

8

0

Щітка – замітач 

 

3

0

Щітка для чищення напилків

 

3

0

Перелік плакатів по обробці металів (комплект)

 

1

0

Дидактичний матеріал з контролю знань учнів (комплект)

 

6

0

Методичний кабінет

Письмові столи

3

3

0

Принтер  МФУ

1

1

0

WiFi маршрутизатор

1

1

0

Столи однотумбові

4

4

0

Книжкові шафи

2

2

0

Тумбочка

3

3

0

Ноутбук

1

1

0

Стільці

5

6

0

Дзеркало

1

1

0

Підставка

1

1

0

Методична література

 

20

0

Методична тека

 

16

0

Довідникова література

 

20

0

Медичний кабінет

Стіл письмовий

1

1

0

Стільці

4

4

0

Ширма

1

1

0

Кушетка

1

1

0

Шафа канцелярська

1

2

0

Медичний столик зі скляною кришкою з засобами невідкладної допомоги

1

1

0

Холодильник

1

1

0

Умивальник

1

1

0

Відро з педальною кришкою

1

1

0

Ростомір медичний

1

1

0

Динамометр  ручний

1

1

0

Лампа настільна

1

1

0

Тонометр

1

1

0

Фонендоскоп

2

2

0

Джгут резиновий

1

1

0

Пінцет маленький

1

1

0

Термометр медичний

5

5

0

Ножиці

2

2

0

Грілка резинова

1

1

50

Міхур для льоду

1

2

0

Шпатель металевий

1

1

0

Шини

1 комплект

1

0

Кварц тубусний

1

1

0

Поліхроматичні таблиці для дослідження кольорового зору

1

1

0

Водонагрівач

1

1

0

Килимок

1

1

0

Ваги медичні

1

1

0

Лоток фігурний

1

1

0

Кушетка

1

1

0

Шафа аптечна скляна

1

1

0

 

 

 

 

                                                    Директор НВК                                       А.І.Гусаров